Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ως δικαιούχος έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020», με CPV 71700000-5: Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: