Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1' της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: