Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυξάνεται σε 10 εκ. € και η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 29/6/2018.

Σχετικά αρχεία