Αύξηση προϋπολογισμού πρόσκλησης για λιμενικές υποδομές στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Αύξηση προϋπολογισμού πρόσκλησης για λιμενικές υποδομές στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον σε 7 εκ. ευρώ.