Δημοπρατούνται τα συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου

Δημοπρατούνται τα συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου

ΚίμωλοςΣύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το έργο δημοπρατείται στις 24/10 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/10/2017.