Δημοσίευση τριών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων λιμενικών έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα

Δημοσίευση τριών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων λιμενικών έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 17,8 εκ. ευρώ και η προθεσμία για υποβολή προτάσεων έως τις 31/3/2017.

Σχετικά αρχεία