Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης για την προμήθεια 6 ασθενοφόρων

Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης για την προμήθεια 6 ασθενοφόρων

Τα ασθενοφόρα θα διατεθούν για τις ανάγκες των μικρών νησιών της Περιφέρειας.

Σχετικά αρχεία