Έγκριση επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έγκριση επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία από την υπηρεσία μας η διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και κύρωσης του επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, σε υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Νήσων Νοτίου Αιγαίου.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα και μελέτες.