Ένταξη διαχρονικού Μουσείου Τήλου

Ένταξη διαχρονικού Μουσείου Τήλου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,4 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: