Ένταξη δράσεων για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων

Ένταξη δράσεων για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 606 χιλ. ευρώ.