Ένταξη ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ένταξη ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 260 χιλ. ευρώ.