Ένταξη έργων αγροτικής οδοποιίας Ρόδου

Ένταξη έργων αγροτικής οδοποιίας Ρόδου

Τα έργα που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου και Ατταβύρου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκ. €. 

Σχετικά αρχεία