Ένταξη έργου «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας»

Ένταξη έργου «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου - Σαρίας»

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 242 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία