Ένταξη έργου προμήθειας Συστήματος Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου

Ένταξη έργου προμήθειας Συστήματος Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία