Ένταξη Νησίδας Μουσείων Κάστρου Νάξου

Ένταξη Νησίδας Μουσείων Κάστρου Νάξου

Κάστρο Χώρας Νάξου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,3 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία