Ένταξη προμήθειας εξοπλισμού ΕΚΑΒ

Ένταξη προμήθειας εξοπλισμού ΕΚΑΒ

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 830 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: