Ένταξη προμήθειας εξοπλισμού για το νοσοκομείο Σύρου

Ένταξη προμήθειας εξοπλισμού για το νοσοκομείο Σύρου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 437 χιλ. €.

 

Σχετικά αρχεία