Ένταξη προμήθειας εξοπλισμού στα νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου

Ένταξη προμήθειας εξοπλισμού στα νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,45 εκ. €.