Ένταξη του έργου "Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ Αλκυών του ΕΛΚΕΘΕ"

Ένταξη του έργου "Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ Αλκυών του ΕΛΚΕΘΕ"

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 500 χιλ. ευρώ. 

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: