Ένταξη του έργου εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Χάλκης

Ένταξη του έργου εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Χάλκης

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία