Ένταξη του έργου "Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου"

Ένταξη του έργου "Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου"

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 215 χιλ. ευρώ.