Νέες προσκλήσεις για Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς

Νέες προσκλήσεις για Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 10,4 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία