Παράταση προθεσμίας για υποβολή προτάσεων υποδομών υγείας

Παράταση προθεσμίας για υποβολή προτάσεων υποδομών υγείας

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 στο πλαίσιο των προσκλήσεων «Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ39) και «Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ41), παρατάθηκε έως τις 28/2/2017. Το πλήρες τροποποιημένο κείμενο της πρόσκλησης υπάρχει στη σχετική στήλη της ιστοσελίδας μας.