Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για δράσεις ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για δράσεις ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΝΑΙΓ51 (Α.Π. 2610) παρατείνεται έως τις 31.10.2017.