Προέγκριση δημοπράτησης Δικτύων Αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου Κέας

Προέγκριση δημοπράτησης Δικτύων Αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου Κέας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6,4 εκ. ευρώ.