Προέγκριση δημοπράτησης για την αποπεράτωση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη της Κω

Προέγκριση δημοπράτησης για την αποπεράτωση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη της Κω

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 587 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία