Προέγκριση δημοπράτησης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου»

Προέγκριση δημοπράτησης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου»

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3,5 εκ. €.