Προέγκριση σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού και εργαστηριακού εξοπλισμού σχολείων

Προέγκριση σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού και εργαστηριακού εξοπλισμού σχολείων

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2 εκ. €.