Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για το δίκτυο ύδρευσης Νότιας Ρόδου

Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για το δίκτυο ύδρευσης Νότιας Ρόδου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 550 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία