Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για την αφαλάτωση Ηρακλειάς

Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για την αφαλάτωση Ηρακλειάς

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 555 χιλ. €.