Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για την επέκταση του Δικτύου Ύδρευσης Κολυμπίων

Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για την επέκταση του Δικτύου Ύδρευσης Κολυμπίων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 998 χιλ. ευρώ.