Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για τον βρεφονηπιακό σταθμό Εμπορείου Θήρας

Προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης για τον βρεφονηπιακό σταθμό Εμπορείου Θήρας

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί σύντομα.