Προκηρύσσεται το έργο της αφαλάτωσης Ηρακλειάς

Προκηρύσσεται το έργο της αφαλάτωσης Ηρακλειάς

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 555 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία