Προκηρύσσεται η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα Ίου

Προκηρύσσεται η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα Ίου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 805 χιλ. ευρώ.