Προκηρύσσονται τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κεφάλου και Α΄ Φάσης Μαστιχαρίου Κω

Προκηρύσσονται τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου – Κεφάλου και Α΄ Φάσης Μαστιχαρίου Κω

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16,5 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: