Προκηρύσσονται τα συνοδά έργα των Μονάδων Αφαλάτωσης Κιμώλου και Παροικιάς Πάρου

Προκηρύσσονται τα συνοδά έργα των Μονάδων Αφαλάτωσης Κιμώλου και Παροικιάς Πάρου

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 1,3 εκ. ευρώ.