Πρόσκληση για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών πολιτισμού

Πρόσκληση για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών πολιτισμού

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία