Πρόσκληση για διενέργεια αξιολόγησης

Πρόσκληση για διενέργεια αξιολόγησης

Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της πορείας της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.

Σχετικά αρχεία