Πρόσκληση για δράσεις ενημέρωσης

Πρόσκληση για δράσεις ενημέρωσης

Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ». H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης (ύψους 70.000 – 300.000 ευρώ το καθένα) που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: