Πρόσκληση για κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων

Πρόσκληση για κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1 εκ. € και η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 31/5/2018.

Σχετικά αρχεία