Πρόσκληση για προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Πρόσκληση για προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 830.000 ευρώ.