Πρόσκληση για προτάσεις προστασίας των ακτών από την διάβρωση

Πρόσκληση για προτάσεις προστασίας των ακτών από την διάβρωση

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1,5 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία