Πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση νοικοκυριών

Πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση νοικοκυριών

Η πρόσκληση αφορά την επιλογή δικαιούχου και όχι την υποβολή προτάσεων από την πλευρά των ιδιοκτητών κατοικιών.