Πρόσκληση για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

Πρόσκληση για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7,6 εκ. ευρώ.