Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Αστικής Ανάπλασης Δήμου Ρόδου

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Αστικής Ανάπλασης Δήμου Ρόδου

Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 3,2 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία