Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων διαχείρισης λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων διαχείρισης λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 2,5 εκ. ευρώ.