Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων οδικής ασφάλειας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων οδικής ασφάλειας

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 3,5 εκ. ευρώ για τα μεγάλα και 3,5 εκ. ευρώ για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας.