Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Η πρόσκληση αφορά την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος για την λογιστική υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής», με CPV 79210000-9: Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: