Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Η πρόσκληση αφορά την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με CPV 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: