Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αντιπλημμυρικών έργων

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αντιπλημμυρικών έργων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,1 εκ. ευρώ.